• 青藤笔名:
 • 密码:
 • Cookie
 • 点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!
 •      
   
    所属栏目:〖 走遍中国 〗  标题:端午诗词
  (浏览 821 次) 
   - 发言:许新栋   帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:199 篇
   - 点数:17738
   - 日记:663则
   - IP:*.*.*.*

   - 许新栋的个性头像
  楼层:楼主博客日记短消息加好友文集搜帖子回复修改  2017/5/24 14:38:49
    端午诗词

  Mi 7;j`KCG-yg@_b
   《五月五日》(梅尧臣)=$nqLD=G|;`g$N&5~m1dpw
   uWb~1[ /(~o|Bc0n(
   屈氏已沉死,楚人哀不容。P 3=LxD \Y[C:b{TW=~
   何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。=d\i9Z_NX,s?^Ay(+(z rb3V
   未泯生前恨,而追没后踪。G%Qq;^s?dupKS: YD9 q?
   沅湘碧潭水,应自照千峰。yjo4`p y `o+Vtx'Z 
   GzhbQ TDz=baqFu|SBtTn,
   《和端午》(张耒)#%}6y|G?D#~D'8PA|{g{lmi
   竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。 yOp }$veFb~rO[#}qD
   国亡身殒今何有,只留离骚在世间。?:/|j(%EnV=I0]~[[
   $n)E?HA'?npY }rT ks3f 
   《已酉端午》(贝琼)1}-(nFM8mtF?_RAACzQO
   风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。d/ DLE[DHZ?Tu ,W&0|6$!
   海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。"hWqMT&M{#KKZ_g"& g~'
   y;&JL0!_Lgf^q/#uK_ygB:Il
   《端午》(唐·李隆基)ofx75Ac&vrbphhXka3M
   端午临中夏,时清日复长。?c_-)(zyQ"njO;(5
   盐梅已佐鼎,曲糵且传觞。-pF6=X2w{p$ X.x
   事古人留迹,年深缕积长。ygZFH)- dt uGJ/04D*RD(g
   当轩知槿茂,向水觉芦香。uqE?f3:u]0RW`w1=I /F:0
   亿兆同归寿,群公共保昌。ui\8eppCj|f?93pM1nsN3
   忠贞如不替,贻厥后昆芳。vK BaXV RaE?af?\ zn'6qB"
   iHgLs3)`zJy(/v?O pa
   《竞渡诗》(唐·卢肇),g':_ft@V?4#\9A d
   石溪久住思端午,馆驿楼前看发机。}sX[s&Hk?U;l&%]ru:3Ll_G
   鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。)/0+7Ei~LAh +M`oYoG
   冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞。h;zn2!~1{=*E]Os#f|6N
   向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。&fYB7]a)9{z{"sTd If
   4V% /.@_i,w4J-v` $K
   《乙卯重五诗》陆游(南宋)"r qBt '],!rlVG:i2(PV*1
   重五山村好,榴花忽已繁。Tx%W ,Q kiu5aM BatG")
   粽包分两髻,艾束著危冠。p%P)fNOV~K-ey~D, 70?|XV1
   旧俗方储药,羸躯亦点丹。I{r9@VMUsM3s{r|F[-
   日斜吾事毕,一笑向杯盘。0g#~LDJH NF?nkBku/ )Q
   ic[4c X oGC}#*=DKZZa}
   七律《端午》(老舍)+"5njGQ9n ?olfd\N%n
   端午偏逢风雨狂,村童仍着旧衣裳;~:\rUr#q{8H5/72aN`K
   相邀情重携蓑笠,敢为泥深恋草堂;TKEth}lRP6R1uoR~QF
   有客同心当骨肉,无钱买酒卖文章;717Af`6spT2,Y}+&1\2 7G
   当年此会鱼三尺,不似今朝豆味香。tILw3DYve:l}-s5h8 j~~?RMj
   r1FUppsuy3Hs lf^tWtzf
   五丝·唐·褚朝阳p e6k4:R!'7m^=(NB
   越人传楚俗,截竹竞萦丝。水底深休也,日中还贺之。/AY 6gYpx1k Fjn*WI$ft_&
   章施文胜质,列匹美于姬。锦绣侔新段,羔羊寝旧诗。 ;Q.Itw' T0)5e05 =
   但夸端午节,谁荐屈原祠。把酒时伸奠,汨罗空远而。QE1.dTCSGWYRlaFPL"g9
   ^dPKx}H(jaCdcjEZJA,Y
   端午日赐衣·唐·杜甫~Qv!l^h#)|rh8|ip XhX?!
   宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。ky;u\3_; AB gkcj"HGp^ .
   自天题处湿,当暑著来清。意内称长短,终身荷圣情。!*FIR:M%yF?I*BaI_fH8CN
   eWU;bu\!_hi^/hYB^f7
   端午三殿宴群臣探得神字·唐·李隆基Xhu2?l#np^so?oyU `t!
   五月符天数,五音调夏钧。旧来传五日,无事不称神。$+19R vDxv',l:.r# r[
   穴枕通灵气,长丝续命人。四时花竞巧,九子粽争新。Hj'4Wl*&[di2'RM$;lYj'9^
   方殿临华节,圆宫宴雅臣。进对一言重,遒文六义陈。1m6 g\FE&M|=J[;"/9 L
   股肱良足咏,凤化可还淳。何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。UHU; yD/edGr &{_!PY
   未泯生前恨,而追没后踪。沅湘碧潭水,应自照千峰。A Az~|4sT *rNX:6Rx;++
   O. Zkx8tt"h W~`J]r$t
   浣溪沙(宋·苏轼)+ Pbv5}0+T$|~TQluN|o
   轻汗微微透碧纨。明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。KM/v:8`Xj}CkP?@kA(=
   彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。sepeE2=L';k 3^L'=F*q] 
   !uF^ ]2MG1Fjb cC ",V
   齐天乐·宋·杨无咎\3 "UV3P9\%zQF0p0 X'
   疏疏数点黄梅雨。殊方又逢重五。角黍包金,草蒲泛玉,风物依然荆楚。衫裁艾虎。更钗凫朱符,臂缠红缕。扑粉香绵,唤风绫扇小窗午。BN- 1OT;Wjt(Ms=K&_g(P-O
   沈湘人去已远,劝君休对酒,感时怀古。慢啭莺喉,轻敲象板,胜读离骚章句。荷香暗度。渐引入陶陶,醉乡深处。卧听江头,画船喧叠鼓。vrV~mK*5Zuz~pvN"GPDO6DH
   IYD%23=ulRN86vVDGj0,I[$
   念奴娇·宋·张榘# 0^i~6`Bti m]MYE.B%(.a
   楚湘旧俗,记包黍沈流,缅怀忠节。谁挽汨罗千丈雪,一洗些魂离别。赢得儿童,红丝缠臂,佳话年年说。龙舟争渡,搴旗捶鼓骄劣。[AH&i_;SI!{agZKWx
   谁念词客风流,菖蒲桃柳,忆闺门铺设。嚼徵含商陶雅兴,争似年时娱悦。青杏园林,一樽煮酒,当为浇凄切。南薰应解,把君愁袂吹裂。$@U)j 6h/XxrYWm;5?&o
   6Ogpy)sa(gVcE9aVJ0 A]
   喜迁莺·宋·黄裳%F3TPxH^58 P]=?GAM
   梅霖初歇。乍绛蕊海榴,争开时节。角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。斗巧尽输少年,玉腕彩丝双结。舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。h!X"CNL6#b:|St:%
   奇绝。难画处,激起浪花,飞作湖间雪。画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。望中水天日暮,犹见朱帘高揭。归棹晚,载菏花十里,一钩新月。U? Xx4Gn/FCS-n0rD"A
   zeD?FN05` w|\Eiw".6OLqCG
   花心动·宋·史浩)1)H,2[T ^~UfCv-OQ/!~B
   槐夏阴浓,笋成竿、红榴正堪攀折。菖歜碎琼,角黍堆金,又赏一年佳节。宝觥交劝殷勤愿,把玉腕、彩丝双结。最好是,龙舟竞夺,锦标方彻。}l8_zlcUSR4:0R9 TqV5'
   此意凭谁向说。纷两岸,游人强生区别。胜负既分,些个悲欢,过眼尽归休歇。到头都是强阳气,初不悟、本无生灭。见破底,何须更求指诀。b ]\q2f5}[d,=NlLT9-&?
   b=b ^R1]fZP$?_A ;_
   贺新郎·宋·许及之Qw x?!3J3#)}o+J24Y`
   旧俗传荆楚。正江城、梅炎藻夏,做成重午。门艾钗符关何事,付与痴儿呆女。耳不听、湖边鼍鼓。独炷炉香熏衣润,对潇潇、翠竹都忘暑。时展卷,诵骚语。 I!h@pFRNu%?- w=u $
   新愁不障西山雨。问楼头、登临倦客,有谁怀古。回首独醒人何在,空把清尊酹与。漾不到、潇湘江渚。我又相将湖南去,已安排、吊屈嘲渔父。君有语,但分付。Kw, a?\MNB-Nqo`
   o,z}D7Y||!B?}:(bA7wBYh
   菩萨蛮(宋·陈与义)RP.cSj+.H%G'*r~)T9?XC;#
   包中香黍分边角。彩丝剪就交绒索。樽俎泛菖蒲。年年五月初。Ut\il,FwP!]A=}%-
   主人恩义重。对景承欢宠。何日玩山家。葵蒿三四花。o|wB'=kiG;pwb7/=4:YZoD
   ,;7@I{Rz=1L=hh(;Z zy!Q
   渔家傲(宋·欧阳修)xgV,x@`U4f%| Y;N'v
   五月榴花妖艳烘。绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽。金盘送。生绡画扇盘双凤。Q2;2NMRX; %Q-"\q,R2v(
   正是浴兰时节动。菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄。犹松等闲惊破纱窗梦。u[W0\`xgu+@u9m3M rs6
   U(w.7HkvMK.4g |S?L391
   六幺令.天中节~o+6ga"0_;jGJ.hW0
   虎符缠臂,佳节又端午。L8[8Kly $-AQ1v1=_Da*+w
   门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。z:7= {0BQJLIXRBP)K4~w
   粽叶香飘十里,对酒携樽俎。eCT(|~X},cq/sOK
   龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。,46+Rdn '; rQ/wjI= S6N
   感叹怀王昏聩,悲戚秦吞楚。+3gp+oY39_^I*7WT: VW'5
   异客垂涕淫淫,鬓白知几许?k$}'JETXQ&Vx\u.k:O
   朝夕新亭对泣,泪竭陵阳处。yukB,[_D|\I-+*\ooY!n
   汨罗江渚,湘累已逝,惟有万千断肠句。p(^XnujNjr @|+Gm)'k_] a9
   :Yif6bqD'rP-!w?a y-^ZMw
   满江红.端阳前作H[(i {E:?OQzlj)H`N6]gWT
   千载悠悠,成习俗,天中端午。 Hbx|z=u"`D*;XJr{wx
   逢佳节,粼粼波上,百舟争渡。k'L64\".*,:l}0Y5PH h
   万户家中缠米粽,三闾庙外吟君赋。|kmoj.#= 0SB,De =;B
   祭圣贤,忠义荡乾坤,伤君去。e(B'ihP; v7uJS|.+2w fvg
   奸当道,谣言布;遭放逐,悲难诉。FM'Fws,pmTZ2?,3Q6A %Lkl
   叹家亡国破,汨罗归处。09,as%n4ShCR=RNwnw#=1F +
   志洁行廉争日月,辞微文约传千古。DTiGMTJFXvc)B p3q..A
   子沉江,鹤驾泪淫淫,何其苦。$[W*WruJ-wtA 3e#bWN=O5 q
   #=o_I6iAz_yj@w=)@
   端午(文秀)Om^"8QLEg_Ih&~W
   节分端午自谁言?万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。FBH=g)=*g/W'L(^LN{
   =]N4/5V y Z-+ag5%^N &uZ%
   七律·端午·(唐)殷尧藩I i 2k=h??U?=`NV@
   少年佳节倍多情,老去谁知感慨生;!|pNz:fyz]4 k6Myi*"S%
   不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平。'|A/IM@/1yOwX&_OK _{c
   鬓丝日日添白头,榴锦年年照眼明;uK}\J6+zZn\@- xlB
   千载贤愚同瞬息,几人湮没几垂名。@|EqD3E( 2^?H!Kc4nP5=4G
   mZ B3%&|b-=?CN=;vZKwEW&
   竞渡歌·张建封·唐·乐府DLU, +bd^QJv&M
   五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。hZR;_O Uaz&Qx]P3*]-zP
   使君出时皆有准,马前已被红旗引。两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。0&Xz[UR0IA ( Lm/n;mdN?
   鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。CPx'G`,wHCdero@R5)
   鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。o$H.'#sJ%Nd)t8XiqD;^Wa
   前船抢水已得标,后船失势空挥桡。疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。CFZ=y_=BrQ?Sx"7Z$aiPx_
   只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。"(, *2]F|dtF_!FL6XKv
   吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。不思得岸各休去,会到摧车折楫时。1?s'S=O%F&xeQlu%Ivo
   |"#?% {$'m+|:hD25?`1W8X
   节令门.端阳清李静山TBzs;8u!.-4.I/T~l5S22M
   樱桃桑椹与菖蒲,更买雄黄酒一壶。门外高悬黄纸帖,却疑账主怕灵符。E=g PA'c wJSF|dqq+
   5WN G4}^A!"]=*7!=jq 1
   午日观竞渡·边贡}!Wcj/LK'Ya' /X`r n
   共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。云旗猎猎翻青汉,雷鼓嘈嘈殷碧流。8_.=nst=]T_=$cd_G
   屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。江亭暇日堪高会,醉讽离骚不解愁。&xba={Bz^f.R-=$W\eMklD
   r9T3a?EIQ &_&&=nQ?HqyQ
   午日处州禁竞渡·汤显祖/ ^?"\ 2=ZdMWcWp%rcJEz
   独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。情知不向瓯江死,舟楫何劳吊屈来。D$_S^[=+"3xD.=X$-S1\e$
   v?})R= 9V=$wMu9H
   五日(选一)陈子龙9?:[q9&y5,6}UB3kzP
   吴天五月水悠悠,极目烟云静不收。拾翠有人卢女艳,弄潮几部阿童游。 j%ek?qI1e/5,&NMMi
   珠帘枕簟芙蓉浦,画桨琴筝笮艋舟。拟向龙楼窥殿脚,可怜江北海西头。b EVl?Y H+ f=biw
   Hv_F@{(i {r|}501K:n*hjj
   台湾竹枝词·钱琦(清)1}PhF. y}kLaSc+kegQ3"
   竞渡齐登杉板船,布标悬处捷争先。归来落日斜檐下,笑指榕枝艾叶鲜。  此帖由编辑 许新栋 于 2017/5/24 14:39:02 修改过

  帖子分享到

  临沂市作家协会网络文学创作委员会主任,临沂在线青藤文学总编、临沂高新区作家协会副主席。2010年开始写作,已创作小说、散文70余万字,作品在省市级20余种文学报刊发表,并已连续三年入选山东省作家协会主办的《齐鲁文学年展》,著有长篇小说《这爷俩》、小说集《迷途》,主编2012年、2014年《青藤文集》。作品获2016年度《齐鲁文学作品年展》优秀奖、2016年度《洗砚池》文学奖,临沂文学2015、2016年度先进工作者,临沂市第二届“十佳”青年文化工作者。
  送朵鲜花(0) | 扔个鸡蛋(0)  
     2017/5/24 14:38:49
   - 发言:洪鹏  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:20 篇
   - 点数:467
   - 日记:0 则
   - IP:*.*.*.*

   - 洪鹏的个性头像
  楼层:1日记短消息回复修改  2017/5/24 17:28:38 ┊ 0  
  总ID号为: 26861  手机回复评:端午诗词

  站长辛苦了!可惜了您一番苦心,这样的帖子观者寥寥啊。倒是风花雪月,儿女情长的帖子有很多人看和跟。

   - 发言:曹仁芳  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:0 篇
   - 点数:50
   - 日记:-3 则
   - IP:*.*.*.*

   - 曹仁芳的个性头像
  楼层:2  与 2485103993 交谈日记短消息回复修改  2017/6/22 13:45:05 ┊ 0  
  总ID号为: 27054  回复“端午诗词”

  回复“端午诗”词:怀古论今多诗词,千载悠悠忆屈原

    首 页     上一页     下一页     尾 页   页次:1/1 页 共有 2 个跟帖 20帖/页 转到

    快速回复:端午诗词(请您先登陆…)
  青藤笔名:    密码: Cookie:        点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!

  由西山月工作室出品 Copyright © 2004-2006 www.7cd.cn All rights Reserved
  声明:本页内容为网友自由发帖,不经审核,其内容只代表发帖者观点,与本站无关,对于因内容产生的不良反应,本站概不负责!
  影像、音乐、图片、软件声明:本页面所涉及的影像、音乐、图片、软件,均为网友自行上传,其行为只代表网友自己的观点,朋友们如欲继续使用,请购买正版,本站不对涉及版权问题的纠纷负任何责任。

  扫描分享这个网页